Община мъглиж - официален сайт

Публична покана с предмет: „Проектиране и изпълнение на енергоефективни мерки с гарантиран резултат на обект Пенсионерски клуб „Мъдрост” – гр. Мъглиж, общ. Мъглиж”

>>>Изтеглете от тук<<<     -     16.07.2015г.

>>>Протокол за оценка<<<     -     18.08.2015г.

>>>Договор<<<     -     01.09.2015г.

>>>Договор с подизпълнител<<<     -     07.09.2015г.

>>>Информация за извършено плащане към подизпълнител<<<     -     07.09.2015г.

>>>Информация за извършено междинно плащане към подизпълнител<<<     -     09.10.2015г.

>>>Договор за цесия<<<     -     09.10.2015г.

>>>Информация за извършено плащане по Договор 99-15<<<     -     09.10.2015г.

>>>Информация за извършено плащане по Договор за цесия<<<     -     09.10.2015г.

>>>Информация за извършено окончателно плащане към подизпълнител<<<     -     15.10.2015г.

>>>Информация за освободена гаранция за изпълнение на договор<<<     -     26.10.2015г.

>>>Информация за извършено плащане по Договор 99-15/ 25.08.2015 г. 2<<<     -     12.11.2015г.

>>>Информация за извършено плащане по Договор за цесия 2<<<     -     12.11.2015г.

>>>Информация за извършено плащане по Договор 99-15 3<<<     -     22.12.2015г.

>>>Информация за извършено плащане по Договор за цесия 2<<<     -     22.12.2015г.

>>>Информация за извършено плащане по Договор 99-15 4<<<     -     15.01.2016г.

>>>Информация за извършено плащане по договор за цесия 4<<<     -     15.01.2016г.

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?