Община мъглиж - официален сайт

Публична покана с предмет: „Почистване и основен ремонт на съществуващо дере в регулацията на село Ягода с дължина 530 метра, кв. 6, кв. 7, кв. 8, кв. 9 и кв. 109 с. Ягода, община Мъглиж“ – Етап I - „Преоформяне на откоси на дере в участъка от ...

     Публична покана с предмет: „Почистване и основен ремонт на съществуващо дере в регулацията на село Ягода с дължина 530 метра, кв. 6, кв. 7, кв. 8, кв. 9 и кв. 109 с. Ягода, община Мъглиж“ – Етап I - „Преоформяне на откоси на дере в участъка от съществуващ плочогредов мост при помпена станция „Ягода” до улица „Българско опълчение” с дължина 332м. и изграждане на две стоманобетонови подпорни стени с дължина 45.40м. и облицоване на прилежащото дъно.”

 


ПУБЛИЧНА ПОКАНА     -    
13.04.2016г.

 

>>>Документите изтеглете от тук<<<     -     13.04.2016г.


>>>Технически проект<<<     -     13.04.2016г.

>>>Протокол<<<     -     12.05.2016г.


>>>Договор<<<     -     17.05.2016г.

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?