Община мъглиж - официален сайт

Публична покана с предмет: „Изпълнение на енергоефективни мерки с гарантиран резултат на обект Пенсионерски клуб „Тунджа” – с.Юлиево, общ.Мъглиж”

 

>>>Изтеглете от тук<<<      -     16.04.2015г.

>>>Допълнителни разяснения<<<     -     27.04.2015г.

>>>Протокол за разглеждане, оценка и класиране на офертите<<<     -     26.05.2015г.

>>>Договор за възлагане на публична покана<<<     -     24.06.2015г.

>>>Договор с подизпълнител<<<     -     24.06.2015г.

>>>Информация за извършено плащане към подизпълнител<<<     -     10.07.2015г.

>>>Договор за цесия<<<     -     10.07.2015г.

>>>Анекс към Договор за строителство 198С/05.06.2015г.<<<     -     10.07.2015г.

>>>Информация за извършено плащане на подизпълнител<<<     -     10.07.2015г.

>>>Информация за извършено окончателно плащане на подизпълнител<<<      -     25.08.2015г.

>>>Информация за извършено плащане към изпълнител<<<     -     25.08.2015г.

>>>Информация за извършено плащане по договор за цесия<<<     -     25.08.2015г.

>>>Информация за освободена гаранция<<<     -     25.08.2015г.

>>>Информация за извършено плащане по Договор 67-15 от 02.06.2015 г. - 2<<<     -     02.10.2015г.

>>>Информация за извършено плащане по договор за цесия - 2<<<     -     02.10.2015г.

>>>Информация за извършено плащане по Договор 67-15 - 3<<<     -     15.10.2015г.

>>>Информация за извършено плащане по договор за цесия 3<<<     -     15.10.2015г.

>>>Информация за извършено плащане по Договор 67-15/ 02.06.2015 г. 4<<<     -     12.11.2015г.

>>>Информация за извършено плащане по Договор за цесия 4<<<     -     12.11.2015г.

>>>Информация за извършено плащане по Договор за цесия 5<<<     -      22.12.2015г.

>>>Информация за извършено плащане по Договор 67-15 - 5<<<     -     22.12.2015г.

>>>Информация за извършено плащане по Договор за цесия 6<<<     -     15.01.2016г.

>>>Информация за извършено плащане по Договор 67-15 - 6<<<     -     15.01.2015г.

 

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?