Община мъглиж - официален сайт

Публична покана с предмет: "Изготвяне на проект за обект: "Ремонт и реконструкция на мост на р. Тунджа, с. Юлиево, път SZR 1082, общ. Мъглиж" и обект: "Почистване и основен ремонт на съществуващо дере в регулацията на с. Ягода, общ. Мъглиж ...

Публична покана с предмет:  "Изготвяне на проект за обект: "Ремонт и реконструкция на мост на р. Тунджа, с. Юлиево, път SZR 1082, общ. Мъглиж" и обект: "Почистване и основен ремонт на съществуващо дере в регулацията на с. Ягода, общ. Мъглиж с дължина 530 м., в кв. 6, кв. 7, кв. 8, кв. 9 и кв. 109"

 

>>>Изтеглете от тук<<<

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?