Община мъглиж - официален сайт

Публична покана с предмет: "Избор на изпълнители за организация на обучения по проект: "Общинска администрация Мъглиж - компетентна и ефективна"

Публична покана с предмет: "Избор на изпълнители за организация на обучения по проект: "Общинска администрация Мъглиж - компетентна и ефективна"

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: "Обучения по компютърни и информационни технологии"

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2: "Обучения по ключови компетентности"

>>>Изтеглете от тук<<<

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?