Община мъглиж - официален сайт

Публична покана за обществена поръчка с предмет: “Осигуряване на информация и публичност” по Договор ВG051РО001-5.1.04-0196-С-0001, проект „Предоставяне на услуги в дома на територията на община Мъглиж”

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?