Община мъглиж - официален сайт

Публична покана с предмет: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператер по обособени позиции: ...

Публична покана с предмет:
„Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператер по обособени позиции:
Обособена позиция 1: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна
подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие” и
Обособена позиция 2: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа”

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?