Община мъглиж - официален сайт

Провеждане на пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП във връзка с проект: „Открита спортна площадка в УПИ III – 2901, кв. 112, гр. Мъглиж“ на Община Мъглиж, допустим за финансиране към ПРСР 2014 – 2020 г., подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, ...

     Провеждане на пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП във връзка с проект: „Открита спортна площадка в УПИ III – 2901, кв. 112, гр. Мъглиж“ на Община Мъглиж, допустим за финансиране към ПРСР 2014 – 2020 г., подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“.

 

1. Запитване за оферта     -     20.06.2018г.

2. Техническа спецификация     -     20.06.2018г.

3. Оферта     -     20.06.2018г.

4. КС     -     20.06.2018г.

5. Заповед за комисия     -     28.06.2018г.

6. Протокол     -     28.06.2018г.

7. Решение     -     28.06.2018г.

8. Оферта от "ПИРС - Д" ООД     -     28.06.2018г.

9. Оферта от "БИЛДКОМ БГ" ЕООД     -     28.06.2018г.

10. Оферта от "АРХСТРОЙ БГ" ЕООД     -     28.06.2018г.

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?