Община мъглиж - официален сайт

Протокол в изпълнение на Заповед № РД-07-31 / 20.06.2019г. на ОД "Земеделие" - гр. Стара Загора

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?