Община мъглиж - официален сайт

Проект за санитарно-охранителна зона на водовземни съоражения -ЕТК-1 и ЕТК-2 за питейно -битово водоснабдяване на Обект "ЗАВОД 4"

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?