Община мъглиж - официален сайт

Подаване на заявления по електронен път за изборите на 06.11.2016г.


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ МЪГЛИЖ УВЕДОМЯВА, ЧЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА И НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ НА 6 НОЕМВРИ 2016 ГОДИНА

     НА E-MAIL АДРЕС: [email protected]

 

ГРАЖДАНИТЕ, ПРИТЕЖАВАЩИ ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС, МОГАТ ДА ПОДАДАТ СЛЕДНИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ:

Приложение № 10-ПВР/НР Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък (по чл. 43, ал. 1, изречение 1 от ИК и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 11-ПВР/НР Заявление за вписване в избирателния списък (по чл. 27, ал. 3 и 4 от ИК и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 12-ПВР/НР Заявление – декларация за изключване от списъка на заличените лица преди изборния ден (по чл. 315, ал. 2 във връзка с чл. 39, ал. 2 от ИК и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 13-ПВР/НР Заявление за изключване от Списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК (по чл. 39, ал. 2 от ИК и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 14-ПВР/НР Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес (по чл. 36, ал. 1 от ИК и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 15-ПВР/НР Заявление за изключване от списъка на заличените лица в изборния ден (по чл. 40 във връзка с чл. 38, ал. 2, т. 1 и 2 от ИК и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 18-ПВР/НР Заявление – декларация за издаване на удостоверение за гласуване на друго място (по чл. 34, ал. 1, 2 и 3 и чл. 114, ал. 3 от ИК и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 23-ПВР/НР Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл. 37, ал. 1 и 2 от ИК и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?