Община мъглиж - официален сайт

Пазарни консултации по смисъла на чл.44 от ЗОП, за определяне стойността на разходите за упражняване на независим строителен надзор по време на строителството на обект: „Открита спортна площадка в УПИ III-2901, кв. 112, гр. Мъглиж”

     Пазарни консултации по смисъла на чл.44 от ЗОП, за определяне стойността на разходите за упражняване на независим строителен надзор по време на строителството на обект: „Открита спортна площадка в УПИ III-2901, кв. 112, гр. Мъглиж”

 

1. Обява - 16.07.2019г.

2. Оферта - 16.07.2019г.

3. Ценово предложение - 16.07.2019г.

4. Техническа спецификация - 16.07.2019г.

5. Технически проект - 16.07.2019г.

6. Оферти - 26.07.2019г.

7. Докладна - 26.07.2019г.

8. Доклад - 26.07.2019г.

9. Решение - 26.07.2019г.

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?