Община мъглиж - официален сайт

Пазарни консултации по смисъла на чл.44 от Закона за обществените поръчки, за определяне стойността на разходите за изпълнение на строително-монтажните работи за реализиране на строеж: „Реконструкция и рехабилитация на улица Еделвайс от ...

     Пазарни консултации по смисъла на чл.44 от Закона за обществените поръчки, за определяне стойността на разходите за изпълнение на строително-монтажните работи за реализиране на строеж: „Реконструкция и рехабилитация на улица Еделвайс от о.т.12-44-43-49 с приблизителна дължина 215 м. в гр.Мъглиж”

 

1. Обява - 28.08.2019г.

2. Оферта - 28.08.2019г.

3. Ценово предложение - 28.08.2019г.

4. КС - 28.08.2019г.

5. Техническа спецификация - 28.08.2019г.

6. Технически проект - 28.08.2019г.

7. Докладна - 09.09.2019г.

8. Оферти - 09.09.2019г.

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?