Община мъглиж - официален сайт

Пазарни консултации по смисъла на чл.44 от Закона за обществените поръчки, за определяне стойността на разходите за изпълнение на строително-монтажните работи за реализиране на строеж: „Рехабилитация на улици в гр. Мъглиж“ по обособени позиции: ...

     Пазарни консултации по смисъла на чл.44 от Закона за обществените поръчки, за определяне стойността на разходите за изпълнение на строително-монтажните работи за реализиране на строеж: „Рехабилитация на улици в гр. Мъглиж“ по обособени позиции: Обособена позиция 1: „Рехабилитация на уличното платно за движение на ул. „1-ви май” от о.т. 333 до о.т. 190 в гр. Мъглиж”; Обособена позиция 2: „Рехабилитация на улица "Генерал Гурко" от ОТ 1029 до ОТ 633 с приблизителна дължина 952 м“.

 

1. Обява - 26.07.2019г.

2. Оферта - 26.07.2019г.

3. Ценово предложение - 26.07.2019г.

4. КС - об. п. 1 - 26.07.2019г.

5. КС - об. п. 2 - 26.07.2019г.

6. Техническа спецификация - 26.07.2019г.

7. Технически проект - 26.07.2019г.

8. Докладна - 07.08.2019г.

9. Доклад - 07.08.2019г.

10. Решение - 07.08.2019г.

11. Оферти - 07.08.2019г.

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?