Община мъглиж - официален сайт

Пазарни консултации по смисъла на чл.44 от Закона за обществените поръчки, за определяне стойността на разходите за изпълнение на строително-монтажните работи за реализиране на строеж:„Открита спортна площадка в УПИ III-2901, кв.112, гр.Мъглиж”

     Пазарни консултации по смисъла на чл.44 от Закона за обществените поръчки, за определяне стойността на разходите за изпълнение на строително-монтажните работи за реализиране на строеж: „Открита спортна площадка в УПИ III-2901, кв. 112, гр. Мъглиж”

 

1. Обява - 17.07.2019г.

2. Оферта - 17.07.2019г.

3. Ценово предложение - 17.07.2019г.

4. КСС - 17.07.2019г.

5. Техническа спецификация - 17.07.2019г.

6. Технически проект - 17.07.2019г.

7. Докладна - 31.07.2019г.

8. Доклад - 31.07.2019г.

9. Решение - 31.07.2019г.

10. Оферти - 31.07.2019г.

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?