Община мъглиж - официален сайт

Пазарни консултации по смисъла на чл.44 от Закона за обществените поръчки, за определяне стойността на разходите за упражняване на строителен надзор при изпълнение на обект: „Възстановяване и основен ремонт на съществуваща сграда – бански комплекс -

     Пазарни консултации по смисъла на чл.44 от Закона за обществените поръчки, за определяне стойността на разходите за упражняване на строителен надзор при изпълнение на обект: „Възстановяване и основен ремонт на съществуваща сграда – бански комплекс - Консервационна реставрация на съществуваща сграда – Минерална баня в УПИ Х1701, кв. 2, с. Ягода, Община Мъглиж”

 

1. Обява - 08.05.2019г.

2. Спецификация - 08.05.2019г.

3. Техническа спецификация - 08.05.2019г.

4. Технически проект - 08.05.2019г.

5. КС - 08.05.2019г.

6. Оферта - 08.05.2019г.

7. Ценово предложение - 08.05.2019г.

8. ОФЕРТИ - 16.05.2019г.

9. ДОКЛАДНА - 16.05.2019г.

 

 

 

 

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?