Община мъглиж - официален сайт

Пазарни консултации по смисъла на чл.44 от Закона за обществените поръчки, за определяне стойността на разходите за изпълнение на строително-монтажните работи за реализиране на строеж: „Рехабилитация и основен ремонт на улица „Украйна” от ...

     Пазарни консултации по смисъла на чл.44 от Закона за обществените поръчки, за определяне стойността на разходите за изпълнение на строително-монтажните работи за реализиране на строеж: „Рехабилитация и основен ремонт на улица „Украйна” от о.т. 14 до о.т. 41 и улица ”Захари Стоянов” о.т. 86,92,110,108,102,105,116 гр.Мъглиж”

 

 

1. Обява - 18.03.2019г.

2. Техническа спецификация - 18.03.2019г.

3. КС - 18.03.2019г.

4. Оферта - 18.03.2019г.

5. Ценово предложение - 18.03.2019г.

6. Оферти - 26.03.2019г.

 

 

 

 

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?