Община мъглиж - официален сайт

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително – монтажни работи на обект "Реконструкция и ремонт на читалище "Народна просвета - 1889 г."

 

>>>Изтеглете от тук /1/<<<
>>>Изтеглете от тук /2/<<<

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?