Община мъглиж - официален сайт

Открит обществен достъп до документи по чл.112, ал.3, т.1–3 ЗООС за издаване на решение за одобряване на доклад за безопасност по чл.116, ал.1 ЗООС за разрешаване изграждането и експлоатацията на предприятие с висок рисков потенциал:„Арсенал“ АД

Открит обществен достъп до документи по чл.112, ал.3, т.1–3 ЗООС за издаване на решение за одобряване на доклад за безопасност по чл.116, ал.1 ЗООС за разрешаване изграждането и експлоатацията на предприятие с висок рисков потенциал:„Арсенал“ АД–обособена част складова база „Каракос“, гр.Мъглиж, област Стара Загора

 

 

      >>>ОБЯВА<<<

     Процедура по издаване на решение за одобрение на доклад за безопасност по чл.109, ал.1 от Закон за опазване на околната среда на "Арсенал" АД, Складова база "Каракос"

 

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?