Община мъглиж - официален сайт

Обява за открита процедура за определянето на един брой съдебен заседател от Община Мъглиж за Районен съд - Казанлък

ОБЯВА

 

за открита  процедура за определянето на един брой съдебен заседател  от Община Мъглиж за Районен съд - Казанлък

 

 

     Във връзка с открита  процедура за определянето на един брой съдебен заседател  от Община Мъглиж за Районен съд - Казанлък е определен срок за приемане на заявления по образец за участие в процедурата, в едно с необходимите  документи, съгласно чл. 68, ал. 3 от Закона за съдебната власт, в деловодството на Общински съвет Мъглиж до  19.08.2019г.

                                                                

      Приложение :  1. Заявление

                                   2. Писмено съгласие

                                   3. Декларация за съответствие с изискванията по чл.69, ал.2 от ЗСВ

                                   4. Декларация за липса на обстоятелства  по чл.67, ал.3 от ЗСВ

 

 

 

      Формуляри: Образци на формулярите може да изтеглите от тук     -     16.07.2019г.

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?