Община мъглиж - официален сайт

Обществена поръчка поръчка по реда на чл.182, ал.1, т.5 от ЗОП Пряко договаряне с предмет: "Възлагане изпълнението на неотложни аварийно-възстановителни работи по описаните участъци от общински път SZR 1081– с.Тулово – гр.Мъглиж – с.Селце, ...

     Обществена поръчка поръчка по реда на чл.182, ал.1, т.5 от ЗОП Пряко договаряне с предмет: "Възлагане изпълнението на неотложни аварийно-възстановителни работи по описаните участъци от общински път SZR 1081– с.Тулово – гр.Мъглиж – с.Селце, община Мъглиж, за да се възстановят нарушените водостоци и осигури адекватно отводняване на пътя, да се ушири пътя и изградят подпорни стени в засегнатите участъци, да се възстанови компрометираната асфалтова настилка."

 

 

Номер на поръчката: 01073-2018-0002 / 18.05.2018г.

 

1. Решениес ID № 847640 / Сканирано     -     18.05.2018г.

2. Договор     -     15.06.2018 г.

3. Обявление за възложена поръчка     -     15.06.2018 г.

4. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка     -     19.02.2019 г.

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?