Община мъглиж - официален сайт

Обществена поръчка по реда на чл.182, ал. 1, т.5 от ЗОП Пряко договаряне с предмет: „Укрепване на два броя свлачища на път SZR 1081-IV с.Тулово – гр.Мъглиж – с.Селце“.

     Обществена поръчка по реда на чл.182, ал. 1, т.5 от ЗОП Пряко договаряне с предмет: „Укрепване на два броя свлачища на път SZR 1081-IV с.Тулово – гр.Мъглиж – с.Селце“.

 

 Номер на поръчката: 01073-2018-0003 / 21.05.2018г.

1. Решениес ID № 847919 / Сканирано - 21.05.2018г.

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?