Община мъглиж - официален сайт

Обществена поръчка чрез процедура Публично състезание с предмет: „Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на Община Мъглиж за срок от 1 година”

Обществена поръчка чрез процедура Публично състезание с предмет: „Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на Община Мъглиж за срок от 1 година”

 

Номер на поръчката:  01073-2017-0004 / 01.12.2017г.

 

1. Решениес ID № 817639 / Сканирано     -     01.12.2017г.

2. Обявление с ID № 817640 / Сканирано     -     01.12.2017г.

3. Документация     -     01.12.2017г.

4. Образци     -     01.12.2017г.

5. Проект на договор     -     01.12.2017г.

 

6. Решение ID № 821604 / Сканирано - за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     -     22.12.2017г.

7. Протокол №1     -     08.01.2018г.

8. ПРОТОКОЛ по чл.56, ал.2 от ППЗОП     -     09.01.2018г.

9. Съобщение за отваряне на ценови предложения     -     09.01.2018г.

10. Протокол по чл.57, ал.3 от ППЗОП за отваряне и оповестяване на ценовите предложения     -     15.01.2018г.

11. Решение за избор на изпълнител     -     15.01.2018г.

12. Договор     -     12.02.2018г.

13. Обявление за възложена поръчка     -     12.02.2018г.

14. Обявление за изпълнен договор     -     18.12.2019г.

15. Обявление за изпълнен договор     -     19.12.2019г.

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?