Община мъглиж - официален сайт

Образци на заявления

 

  1. Приложение № 9 Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък (чл. 43, ал. 1, изр. 1 и ал. 2-4 ИК)
  2. Приложение № 10 Заявление за заличаване от избирателния списък от гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз (по чл. 43, ал. 1, изр. 2 и ал. 2-4 ИК)
  3. Приложение № 11 Заявление-декларация за вписване в избирателен списък – част II (чл. 359, ал. 1 ИК)
  4. Приложение № 12 Заявление за вписване в избирателния списък преди предаването му на СИК (чл. 27, ал. 3, 4 и 6 във вр. с чл. 45, ал. 1 ИК)
  5. Приложение № 13 Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК (чл. 39, ал. 2 и 3 ИК)
  6. Приложение № 14 Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес (чл. 36, ал. 1 ИК)
  7. Приложение № 15 Заявление за изключване от списъка на заличените лица в изборния ден (чл. 40 във връзка с чл. 38, ал. 2, т. 1, 2, 3, 7 и чл. 360, ал. 1 ИК)
  8. Приложение № 16 Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия (чл. 37, ал. 1 и 2 ИК)
  9. Приложение № 18 Заявление – декларация за издаване на удостоверение за гласуване на друго място (по чл. 34, ал. 1, 2 и 3 и чл. 114, ал. 3 от ИК)

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?