Община мъглиж - официален сайт

Обявява за публични търгове за продажба на общински имоти и учредяване право на строеж по Заповед № РД-09-492 / 18.12.2014 г.

>>>Изтеглете от тук<<<

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?