Община мъглиж - официален сайт

Обява за обществена поръчка с предмет на поръчката: „Изпълнение на енергоефективни мерки с гарантиран резултат на Информационен център към „Общинска администрация“ гр. Мъглиж“

      Обява за обществена поръчка с предмет на поръчката: „Изпълнение на енергоефективни мерки с гарантиран резултат на Информационен център към „Общинска администрация“ гр. Мъглиж“

АОП № 9053103

1. Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП /сканирания файл/ - 27.04.2016г.
2. Техническа спецификация - 27.04.2016г.
3. Образци - 27.04.2016г.
4. Образец № 15 Договор - 27.04.2016г.
5. Образец № 16 Доклад - 27.04.2016г.
6. Разяснения - 09.05.2016г.

АОП № 9053177

7. Съобщение за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти - 12.05.2016г.
8. Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП /сканирания файл/ - 12.05.2016г.
9. Протокол 1 - 30.05.2016г.
10. Протокол 2 - 12.07.2016г.
11. Договор - 13.07.2016г.

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?