Община мъглиж - официален сайт

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: "Зимно поддържане и снегопочистване на пътна мрежа IV-ти (четвърти) клас в община Мъглиж през експлоатационния период на 2018 - 2019 год."

    Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: "Зимно поддържане и снегопочистване на пътна мрежа IV-ти (четвърти) клас в община Мъглиж през експлоатационния период на 2018 - 2019 год."

 

 

АОП №  9082019 / сканирано

 

1. Обява     -     17.10.2018г.

2. Указания     -     17.10.2018г.

3. Техническа спецификация     -     17.10.2018г.

4. Образци     -     17.10.2018г.

5. Проекто-договор     -     17.10.2018г.

 

 

АОП № 9082326

6. Информация за удължаване срока на обявата.     -     24.10.2018г.

7. Обява     -     24.10.2018г.

8. Протокол     -     02.11.2018г.

9. Договор     -     06.11.2018г.

 

 

 

 

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?