Община мъглиж - официален сайт

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на обекти на община Мъглиж по три обособени позиции: Обособена позиция №1: Избор на изпълнител за ...

     Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на обекти на община Мъглиж по три обособени позиции: Обособена позиция №1: Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на обект: „Реконструкция и рехабилитация на улица ”6 – ти септември” от о.т.13 до о.т. 84 в гр.Мъглиж”; Обособена позиция №2: Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на обект: „Реконструкция и рехабилитация на улица ”Лев Попов” о.т. 475 и 479 гр.Мъглиж”; Обособена позиция №3: Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на обект: „Рехабилитация и основен ремонт на улица „Украйна” от о.т. 14 до о.т. 41 и улица ”Захари Стоянов” о.т. 86,92,110,108,102,105,116 гр.Мъглиж”

 

АОП № 9087399 / сканирано

1. Обява - 11.04.2019г.

2. Указания - 11.04.2019г.

3. Технически спецификации - 11.04.2019г.

4. Технически проект - 11.04.2019г.

5. Документация - 11.04.2019г.

6. КС - 11.04.2019г.

7. Проект на договори - 11.04.2019г.

 

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

 

8. Протокол № 1 - 17.05.2019г.

9. Протокол № 2 - 17.05.2019г.

10. ДОГОВОР С ПРИЛОЖЕНИЯ - 28.05.2019г.

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?