Община мъглиж - официален сайт

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: Избор на изпълнител за изпълнение на строително-монтажните работи на обект: "Текущ ремонт на уличното осветление на територията на с.Тулово в регулация без да се променя ...

   Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: Избор на изпълнител за изпълнение на строително-монтажните работи на обект: "Текущ ремонт на уличното осветление на територията на с.Тулово в регулация без да се променя трасето на преносната мрежа".

 

АОП № 9077075 / сканирано

 

1. Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП     -     11.06.2018г.

2. Указания     -     11.06.2018г.

3. Техническа спецификация     -     11.06.2018г.

4. Проект на договор     -     11.06.2018г.

5. КС и КСС     -     11.06.2018г.

6. Образци     -     11.06.2018г.

 

АОП № 9077768

7. Информация за удължаване срока на обявата.     -     27.06.2018г.

8. Обява     -     27.06.2018г.

9. Протокол     -     11.07.2018г.

10. Договор     -     26.07.2018г.

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?