Община мъглиж - официален сайт

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: "Доставка на техническа сол (натриев хлорид) и пясък за зимно поддържане и снегопочистване на пътна мрежа IV-ти (четвърти) клас в община Мъглиж през експлоатационния ...

     Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: "Доставка на техническа сол (натриев хлорид) и пясък за зимно поддържане и снегопочистване на пътна мрежа IV-ти (четвърти) клас в община Мъглиж през експлоатационния период на 2018 - 2019 год."

 

 

АОП №  9082028 / сканирано

 

1. Обява     -     17.10.2018г.

2. Указания     -     17.10.2018г.

3. Техническа спецификация     -     17.10.2018г.

4. Образци     -     17.10.2018г.

5. Проекто-договор     -     17.10.2018г.

 

АОП № 9082327

6. Информация за удължаване срока на обявата.     -     24.10.2018г.

7. Обява     -     24.10.2018г.

8. Протокол     -     02.11.2018г.

9. Договор     -     06.11.2018г.

 

 

 

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?