Община мъглиж - официален сайт

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: Проектиране и авторски надзор за въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на общинска администрация на Община Мъглиж.

     Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: Проектиране и авторски надзор за въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на общинска администрация на Община Мъглиж.

 

АОП № 9076492 / сканирано

1. Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП /сканирания файл/     -     28.05.2018г.

2. Указания     -     28.05.2018г.

3. Техническо задание     -     28.05.2018г.

4. Обследване     -     28.05.2018г.

5. Образци     -     28.05.2018г.

6. Проетко договор     -     28.05.2018г.

7. Количествено-стойностна сметка     -     28.05.2018г.

8. Протокол     -     11.06.2018г.

9. Договор     -     13.06.2018г.

 

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?