Община мъглиж - официален сайт

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: „Консултантски услуги, свързани с управлението на проект: „Открита спортна площадка в УПИ III-2901, кв. 112, гр. Мъглиж”

     Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: „Консултантски услуги, свързани с управлението на проект: „Открита спортна площадка в УПИ III-2901, кв. 112, гр. Мъглиж”

 

АОП № 9092201 / сканирано

1. Обява - 05.09.2019г.

2. Документация - 05.09.2019г.

3. Образци - 05.09.2019г.

4. Проект на договор - 05.09.2019г.

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?