Община мъглиж - официален сайт

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на обект: „Възстановяване и основен ремонт на съществуваща сграда – бански комплекс - Консервационна...

   Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на обект: „Възстановяване и основен ремонт на съществуваща сграда – бански комплекс - Консервационна реставрация на съществуваща сграда – Минерална баня в УПИ Х1701, кв. 2, с. Ягода, Община Мъглиж”

 


АОП № 9088388 / сканирано

1. Обява - 20.05.2019г.

2. Указания - 20.05.2019г.

3. Техническа спецификация - 20.05.2019г.

4. Спецификация - 20.05.2019г.

5. Технически проект - 20.05.2019г.

6. Документация (образци) - 20.05.2019г.

7. КС - 20.05.2019г.

8. Проект на договор - 20.05.2019г.

 

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

 

АОП № 9088709

9. Информация за удължаване срока на обявата - 31.05.2019г.

10. Обява - 31.05.2019г.

11. Протокол 1 - 09.07.2019г.

12. Протокол 2 - 09.07.2019г.

 

 

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?