Община мъглиж - официален сайт

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: "Избор на изпълнител за изпълнение на строително-ремонтните работи на обект:"Текущ ремонт на уличното осветление на територията на с.Дъбово и с.Юлиево, община Мъглиж в ...

     Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: "Избор на изпълнител за изпълнение на строително-ремонтните работи на обект:"Текущ ремонт на уличното осветление на територията на с.Дъбово и с.Юлиево, община Мъглиж в регулация, без да се променя трасето на преносната мрежа".

 

АОП № 9083006 / сканирано

 

1. Обява     -     12.11.2018г.

2. Указания     -     12.11.2018г.

3. Техническа спецификация     -     12.11.2018г.

4. Документация     -     12.11.2018г.

5. КСС     -     12.11.2018г.

6. Проект на договор     -     12.11.2018г.

 

 

АОП № 9083585

6. Информация за удължаване срока на обявата     -     28.11.2018г.

7. Обява     -     28.11.2018г.

8. Протокол     -     10.12.12018г.

9. Договор     -     19.12.2018г.

 

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?