Община мъглиж - официален сайт

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: Избор на изпълнител на строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „Реконструкция и рехабилитация на улица ”Лев Попов” о.т. 475 и 479 гр.Мъглиж”.

     Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: Избор на изпълнител на строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „Реконструкция и рехабилитация на улица ”Лев Попов” о.т. 475 и 479 гр.Мъглиж”.

 

АОП № 9086976 / сканирано

 

1. Обява - 26.03.2019г.

2. Указания - 26.03.2019г.

3. Техническа спецификация - 26.03.2019г.

4. Технически проект - 26.03.2019г.

5. Документация - 26.03.2019г.

6. КС - 26.03.2019г.

7. Проект на договор - 26.03.2019г.


ПАЗАРНИ   КОНСУЛТАЦИИ

 

8. Протокол 1 - 07.05.2019г.

9. Протокол 2 - 07.05.2019г.

10. Договор с приложения - 10.06.2019г.

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?