Община мъглиж - официален сайт

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: Избор на изпълнител на строително-монтажните работи на обект: Път SZR-1082 "с. Тулово – с. Юлиево", подучастък от км3+690 до км 5+130 (начало регулация с. Юлиево)

     Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: Избор на изпълнител на строително-монтажните работи на обект: Път SZR-1082 "с. Тулово – с. Юлиево", подучастък от км3+690 до км 5+130 (начало регулация с. Юлиево)

 

АОП №  9080158 / сканирано

 

1. Обява     -     28.08.2018г.

2. Указания     -     28.08.2018г.

3. Образци     -     28.08.2018г.

4. КСС     -     28.08.2018г.

5. Проекто-договор     -     28.08.2018г.

6. Технически проект     -     28.08.2018г.

 

АОП № 9080738

6. Информация за удължаване срока на обявата.     -     13.09.2018г.

7. Обява     -     13.09.2018г.

8. Протокол     -     27.09.2018г.

9. Договор     -     03.10.2018г.

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?