Община мъглиж - официален сайт

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: „Избор на изпълнител на строително-монтажните работи на обект: Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари в община Мъглиж, област Стара Загора с приблизителна обща ...

     Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: „Избор на изпълнител на строително-монтажните работи на обект: Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари в община Мъглиж, област Стара Загора с приблизителна обща дължина 2 982 м. – етапно: Втори етап: Улица с.Юлиево от о.т.82 до о.т.109 с приблизителна дължина 260 л.м.

 

АОП № 9079739 / сканирано

1. Обява     -     16.08.2018г.

2. Указания     -     16.08.2018г.

3. Проекто-договор     -     16.08.2018г.

4. Образци     -     16.08.2018г.

5. Технически проект     -     16.08.2018г.

 

АОП № 9080361


6. Информация за удължаване срока на обявата.     -     03.09.2018г.

7. Обява     -     03.09.2018г.

8.  Протокол     -     20.09.2018г.

9.  Договор     -     26.09.2018г.

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?