Община мъглиж - официален сайт

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: Избор на изпълнител на строително-монтажните работи на обект: Текущ ремонт, благоустрояване и паркоустрояване на тротоарни площи в с.Ягода, община Мъглиж, /о.т.321-о.т.173/

     Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: Избор на изпълнител на строително-монтажните работи на обект: Текущ ремонт, благоустрояване и паркоустрояване на тротоарни площи в с.Ягода, община Мъглиж, /о.т.321-о.т.173/

 

АОП № 9077680 / сканирано

1. Обява     -     25.06.2018г.

2. Указания     -     25.06.2018г.

3. Техническа спецификация     -     25.06.2018г.

4. Проекто-договор     -     25.06.2018г.

5. КС     -     25.06.2018г.

6. Образци     -     25.06.2018г.

7. Технически проект     -     25.06.2018г.

 

АОП № 9078321

7. Информация за удължаване срока на обявата.      -      10.07.2018г.

8. Обява      -     10.07.2018г.

9. Протокол     -     26.07.2018г.

10. Договор     -     30.08.2018г.

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?