Община мъглиж - официален сайт

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: Избор на изпълнител на дейности, свързани с осигуряване на нормална проводимост на речните корита на реките в регулация, находящи се в териториалния обхват на Община Мъглиж

     Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: Избор на изпълнител на дейности, свързани с осигуряване на нормална проводимост на речните корита на реките в регулация, находящи се в териториалния обхват на Община Мъглиж

 

АОП № 9085304 / сканирано

 

1. Обява - 01.02.2019г.

2. Указания - 01.02.2019г.

3. Техническа спецификация - 01.02.2019г.

4. Образци - 01.02.2019г.

5. Проект на договор - 01.02.2019г.

 

АОП № 9085514

6. Информация за удължаване срока на обявата - 11.02.2019г.

7. Обява - 11.02.2019г.

8. Протокол - 19.03.2019г.

9. Договор - 29.03.2019г.

 

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?