Община мъглиж - официален сайт

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на Община Мъглиж

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на Община Мъглиж

 

АОП № 9068142

1. Обява     -     11.09.2017г.

2. Информация за публикувана в профила на купувача обява за
обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с ИД № 9068142     -     11.09.2017г.

3. Указания     -     11.09.2017г.

4. Образци     -     11.09.2017г.

5. Проект на договор     -     11.09.2017г.

 

АОП № 9068412

6. Информация за удължаване срока на обявата.    -     19.09.2017г.

7. Обява     -     19.09.2017г.

8. Протокол     -     26.09.2017г.

9. Договор     -     28.09.2017г.

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?