Община мъглиж - официален сайт

Методически указания за произвеждането и начина за машинно гласуване в СИК

Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 358-ЕП
София, 20.05.2019

ОТНОСНО: приемане на Методически указания за произвеждането и начина за машинно гласуване в СИК в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 29 от Изборния кодекс и § 39 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Изборния кодекс (обн., ДВ, бр. 21 от 2019 г.) Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Приема методически указания за произвеждането и начина за машинно гласуване в СИК в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., съгласно приложението.

Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на 20.05.2019 в 20:38 часа

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?