Община мъглиж - официален сайт

Местни избори и национален референдум 2015

ПРЕЗЕНТАЦИЯ - МЕСТНИ ИЗБОРИ 2015

Обявление на основание Решение на ЦИК и УКАЗ на Президента на Република България

Хронограма за изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015г.

Укази на президента за насрочване на избори за общински съветници и за кметове, и за национален референдум

Покана за провеждане на консултации за определяне състава на Общинската избирателна комисия (ОИК) за МИ - 25 октомври 2015г.

Заповед № РД-09-300 / 28.08.2015г. - за образуване на избирателни секции и приложения

Заповед за обявяване на избирателните списъци РД-09-308/07.09.2015г.

Сайт на ОИК Мъглиж

Предварителни избирателни списъци

Покана за провеждане на консултации за определяне състава на секционните избирателни комисии (СИК) за МИ/НР - 25 октомври 2015г.

Справка по ЕГН или АДРЕС в избирателни списъци за МИ/НР - 25 октомври 2015г.

Съобщение за подаване на заявления по електронен път

Заповед № РД-09-333 / 23.09.2015г.

Информационния лист за националния референдум на 25 октомври 2015г.

Състави на секционните избирателни комисии в Община Мъглиж

Обучение на членовете на секционните избирателни комисии

Списъци на заличените лица от избирателните списъци

Мерки за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборния ден

Решение № 2662-МИ/НР от 18.10.2015г. на Централната Избирателна Комисия относно опаковане на изборни книжа и материали

Методически указания за секционните избирателни комисии за изборите за общински съветници и кметове и за национален референдум на 25 октомври 2015г.

Избирателна секция за гражданите с физически увреждания

Заповед № РД-09-393/20.10.2015г.

Заповед № РД-09-406/28.10.2015г.

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?