Община мъглиж - официален сайт

Конкурс за заемане на длъжност – Директор на дирекция „Инвестиции и Устройство на територията”, специализирана администрация в Община Мъглиж

     Конкурс за заемане на длъжност – Директор на дирекция „Инвестиции и Устройство на територията”, специализирана администрация в Община Мъглиж

 

1. Обява за Конкурс за заемане на длъжност – Директор на дирекция „Инвестиции и Устройство на територията”, специализирана администрация в Община Мъглиж     -     02.08.2019г.

2. Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати     -     14.08.2019г.

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?