Община мъглиж - официален сайт

Конкурс за възлагане управлението на социалната услуга "Домашен социален патронаж"

1. Заповед № РД-09-366/ 01.12.2017 г. на Кметът на Община Мъглиж     -     04.12.2017г.
2. Обявление     -     04.12.2017г.
3. Приложение № 1     -     04.12.2017г.
4. Приложение № 2     -     04.12.2017 г.

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?