Община мъглиж - официален сайт

Избори НС - 26.03.2017г.

Указ № 59 за разпускане на 43-то Народно събрание на 27 януари 2017 г. и насрочване на избори за Народно събрание на 26 март 2017 г.

Решение 4140-НС / 27.01.2017г. на ЦИК

Заповед №РД-09-39/27.01.2017г. - за образуване на избирателни секции

Решение № 4182-НС / 01.02.2017г. - назначаване съставите на СИК за изборите за народни представители насрочени на 26 март 2017г.

Решение 4183-НС / 01.02.2017г. - жребий при попълване съставите на СИК

Решение 4184-НС / 01.02.2017г. - секция за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 26 март 2017г.

Списък на изборните книжа за изборите за Народно събрание на 26.03.2017г.

Заповед РД-09-44/03.02.2017г.

Покана за провеждане на консултации за определяне съставите на СИК

Решение № 010-НС / 06.02.2017г. - Определяне на броя на членовете на всяка СИК на територията на Община Мъглиж, Област Стара Загора

Предварителни избирателни списъци за изборите за народни представители на 26 март 2017г.

Справка по ЕГН или АДРЕС в избирателни списъци

Срокове за подаване на заявления и издаване на удостоверения, съгласно разпоредбите в Изборния кодекс

Подаване на заявления от избирателите

Заповед №РД-09-57 / 20.02.2017г. - относно определянето на места на територията на община Мъглиж за поставяне на агитационни материали

Решение № 049 - НС / 22.02.2017г. - Назначаване на членовете на СИК на територията на Община Мъглиж, област Стара Загора

Решение 4371-НС / 01.03.2017г. - приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната

Решение 4387-НС / 02.03.2017г. - опаковане и предаване на изборните книжа и материали

Съобщение във връзка с изборите за народни представители насрочени на 26 март 2017г.

Решение № 066-НС / 09.03.2017г. на РИК относно Приемане на график за обученията на СИК в общините Стара Загора, Николаево, Мъглиж, Гурково, Казанлък, Павел баня, Опан, Раднево, Гълъбово, Чирпан и Братя Даскалови

Подаване на заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци за изборите за Народно събрание на 26.03.2017г.

Провеждане на обучение на секционните избирателни комисии на територията на Община Мъглиж, за произвеждане на избори за Народно събрание на 26.03.2017г.

Избирателни секции за гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Обучителни материали на ЦИК

Уведомяваме жителите на с.Селце и с.Радунци, че...

Заповед № РД-09-114 / 17.03.2017г. - обществен ред

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?