Община мъглиж - официален сайт

Избори ЕП - 26.05.2019г.

Съобщени - ВАЖНО!!!

Заповед № РД-09-193 / 20.05.2019г. - обществен ред

Разяснителна кампания за Избори за членове на Европейския парламент 2019г.

Методически указания за произвеждането и начина за машинно гласуване в СИК

Обучение за машинно гласуване.

Образец на бюлетина за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г.

Съобщение - транспорт за с. Селце на 26.05.2019 г.

Съобщение - обучение на СИК

Съобщение в изпълнение на чл.43, ал.1, изр.1 и изр.2, и ал.2 от ИЗБОРНИЯ КОДЕКС

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Списък на секциите с машинно гласуване.

Решение 259 - ЕП на ЦИК, относно: гласуване на избиратели със служебно заличени, непълни или т.нар. „сгрешени адреси“ в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Решение 243 - ЕП на ЦИК, относно: опаковане, предаване и съхраняване на изборните книжа и материали от СИК/ПСИК на РИК и на общинската администрация от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Указания относно обработването на личните данни в изборния процес.

Съобщение за избори за ЕП - 26 май 2019г.

Състав на СИК на територията на Община Мъглиж

Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната за изборите за членове на ЕП от Република България на 26.05.2019г. при гласуване с хартиени бюлетини

Решение на ЦИК № 243-ЕП / 02.05.2019г.

Mерки за гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването.

Справка по ЕГН или АДРЕС в избирателни списъци за ЕП - 26 май 2019г.

Заповед № РД-09-144 / 09.04.2019г. - относно определянето на места на територията на община Мъглиж за поставяне на агитационни материали

Решение № 8-ЕП / 11.04.2019г. - районна избирателна комисия Стара Загора

Рвшение № 7-ЕП / 11.04.2019г. - районна избирателна комисия Стара Загора

Покана за консултации за определяне състава на СИК

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

Срокове за подаване на заявления.

Заповед № РД-09-135 / 05.04.2019г. - определяне на местата за обявяване на избирателните списъци

Образци на заявления

Заповед № РД-09-119 / 25.03.2019 г. - за образуване на избирателни секции

Решение на ЦИК № 7-ЕП / 25.03.2019г.

Хронограма за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.

Решение на ЦИК № 6-ЕП / 25.03.2019г.

Решение на ЦИК № 5-ЕП / 25.03.2019г.

Решение на ЦИК № 4-ЕП / 24.03.2019г.

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?