Община мъглиж - официален сайт

ИЗБОРИ - 2016г.

Решение № 3008-ПВР/12.01.2016г. на ЦИК

Решение № 3009-ПВР/14.01.2016г. на ЦИК

Решение № 3330-ПВР/02.08.2016г. на ЦИК

Решение № 3333-ПВР/04.08.2016г. на ЦИК

Заповед № РД-09-300/12.09.2016г. - за образуване на избирателни секции и приложения

Заповед за обявяване на избирателните списъци РД-09-301/14.09.2016г.

Покана за провеждане на консултации за определяне съставите на СИК

Предварителни избирателни списъци

Заповед №РД-09-310/21.09.2016г.

Информационен лист за НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ–2016г.

Заповед за реда за провеждането на предизборната кампания - Заповед № РД-09-324 / 03.10.2016г.

Справка по ЕГН или АДРЕС в избирателни списъци

Подаване на заявления по електронен път за изборите на 06.11.2016г.

Заповед за провеждането на информационно-разяснителната кампания за националния референдум - Заповед № РД-09-324#2 / 05.10.2016г.

Съобщение относно мерките за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването

ОБУЧЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ В ОБЩИНА МЪГЛИЖ

Съобщение

Решение № 3766-ПВР/НР / 11.10.2016г. - Методически указания на ЦИК по прилагане на Изборния кодекс за районните избирателни комисии

Решение № 3839-ПВР/НР / 21.10.2016г. на ЦИК - изменение на Решение № 3766-ПВР/НР от 11 октомври 2016г.

Решение № 3796-ПВР/НР / 18.10.2016г. на ЦИК - опаковане, предаване и съхранение на изборните книжа и материали от изборите за президент и вицепрезидент на републиката и книжата и материалите от националния референдум на 6 ноември 2016г.

Решение № 3822-ПВР/НР / 20.10.2016г. - Методически указания на ЦИК по прилагане на ИК и ЗПУГДМС за СИК в страната

Решение № 3835-ПВР/НР / 21.10.2016г. - поправка на техническа грешка в Методически указания на ЦИК по прилагане на ИК и ЗПУГДМС за СИК в страната

Решение № 3826-ПВР/НР / 21.10.2016г. - начина на сгъване на бюлетината и откъсване на полето с номера при гласуване в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и начина на гласуване в националния референдум на 6 ноември 2016г.

Секции за гласуване на избиратели/гласоподаватели с увредено зрение или затруднения в предвижването

Съобщение относно приемането на заявления за отстраняване на грешки в избирателните списъци

Списъци на заличените лица от избирателните списъци

Заповед №РД-09-353/26.10.2016г. - обществен ред

Решение № 3855-ПВР/НР / 26.10.2016г.

Съобщение за осигурен общински превоз на 6.11.2016/ 13.11.2016.

Заповед №РД-09-347/24.10.2016г.

Обучителен видео материал за СИК в страната 2016

Решение № 3870-ПВР/НР / 28.10.2016г. на ЦИК

Приложение към методическите указания от Решение № 3835-ПВР/НР / 21.10.2016г. на ЦИК

Списък на заличените лица от избирателните списъци - II тур

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?