Община мъглиж - официален сайт

Допълнителни разяснения за открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително – монтажни работи на обект "Реконструкция и ремонт на читалище "Народна просвета - 1889 г."

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?