Община мъглиж - официален сайт

Допълнителни разяснения до лицата, закупили документация за участие в открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет:„Консултантски услуги, за управление и отчитане дейностите по проект: „Реконструкция и рехабилитация на...

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?