Община мъглиж - официален сайт

До участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Консултантски услуги за управление и отчитане дейностите по проект:„Създаване, реконструкция и модернизация на спортни центрове в община Мъглиж”по Договор № 24/321/01194

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?